Lopota Lake Resort - Heaven on earth

חבל הארץ "קאחתי", או בשמו השני "עמק היין", הוא אחד מהאזורים הרומנטיים ביותר בגאורגיה. לא בכדי נקרא האזור עמק היין, וזאת, לאור היותו עשיר בכרמים ובהם זנים רבים של גפנים.

מטבע הדברים, תוכלו לראות בין הכרמים מספר יקבים ובתי הארחה אותנטיים במיוחד, אבל כמעט ולא ניתן למצוא מקומות בקאחתי המשתווים לגן העדן שנקרא Lopota Lake Resort.