Kvareli Lake Resort


חבל הארץ "קאחתי", או בשמו השני "עמק היין", הוא אחד מהאזורים הרומנטיים ביותר בגאורגיה. לא בכדי נקרא האזור עמק היין, וזאת, לאור היותו עשיר בכרמים ובהם זנים רבים של גפנים.

בתוך כל הטוב הזה, מסתתר לו אגם קסום, ליד העיר קווארלי (Kvareli).

האגם, יחד עם בית המלון והספא שלידו, נקראים Kvareli Lake Resort השייכים לקבוצת MGroup.