top of page

2500 שנות יהדות גאורגיה


מסעדות כשרות, בתי כנסת מפוארים, מוזאון יהודי בטביליסי ושארית מקהילה עתיקה וגאה שעל פי

המסורת המקומית מגיעה עד לימי גלות בית ראשון.

יהודים בגאורגיה (פרט למקרים בודדים) לא סבלו מאנטישמיות. היהודים בגאורגיה תמיד שימשו

עמוד תווך בחיי הכלכלה והמסחר.


בית הכנסת הגדול בטביליסי


יהודים בגאורגיה זכו לשקט ושלווה אף שגרוזיה תמיד עצמה סבלה לאורך מאות שנים ממשטר לא יציב

ומסכסוכים אזוריים.

בשנות ה-70 נוצר המשבר הגדול בתוך הקהילה יהודית במדינה כאשר ברית המועצות הרימה את מסך הברזל

ואפשרה ליהודים לעלות לארץ ישראל.


בית כנסת בכפר לאילשיבית כנסת בלאילשי הוקם במאה 19 ועד היום נמצא במצב מצוין. בנוסף, ספר תורה שמור שם מ1939. לא ידוע מהיכן הספר

הגיע לכאן, אבל חשוב לציין שגאורגים שומרים הן על בית הכנסת והן על התורה בכבוד והערכה.


חשוב לציין את העובדה שבכותאיסי הייתה הקהילה יהודית הכי גדולה במדינה. כעת, בעקבות העלייה לישראל

נשארו כאן משפחות בודדות.זכיתי לראות את האושר והתרגשות של ישראלים המגיעים לכאן, מנשקים את המזוזה, מבקרים בבית הכנסת,

מתפללים ונהנים מסעודה בבית קפה כשר במקום.

ביקור בבית הכנסת בכותאיסי תמיד מאוד מרגש. פוגש אתכם יוסף, יהודי ששומר על המקום.

באופן כללי, מכל הטיולים שלי במדינה מיוחדת זאת נוכחתי לראות כיצד גאורגים שומרים על המורשת שלנו -

טביליסי, כותאיסי, עיירת אוני,עיירת וואני, בטומי, לאילשי.


בית הכנסת בבטומי

שום דבר בחיים לא מובן מאליו.

גם את הכבוד והערצה של גאורגים כלפינו!

תודה, עם מיוחד, מורידה בפניהם את הכובע! תבורכו.


כשרות בגאורגיה# בתי כנסת בגאורגיה# אוכל כשר בגאורגיה

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page