טיול חברים מהסרטים


צוריאל, עמיחי, אחיה והלל, שהכירו במהלך התיכון, החליטו לצאת לטיול בעולם, אחרי שהרגישו שהרוויחו ביושר את הטיול, וזאת, לאחר סיום 12 שנות לימוד.